VMZINC Taksystem

VMZINC har utvecklat prefabricerade taksystem. System som enkelt och lätt ger vackra resultat.

Klicka på nedanstående bilder och läs mer om Dexter taksystem.
 

Taksystem Aspekter Montage riktning Typ av tak

Adeka

Vertikal

Raka eller
böjda