single lock standing seam

Sinus

 

Den harmoniska sinusvågen omsatt till fasadbeklädnad.

 

      VMZINC Sinus

VMZINC Sinuspaneler är idealiska till fasadbeklädnad för både nybyggnation och renovering.

Sinus på fasaden ger ett strömlinjeformat, nästan industriellt, uttryck. Sinus kan användas på hela fasaden eller del av fasaden för att skapa kontraster och linjer.

VMZINC Sinuspaneler för fasad levereras i 4 olika ytbehandlingar.

QUARTZ-ZINC, ANTRHA-ZINC, PIGMENTO och AZENGAR

Läs mer om de 4 ytbehandlingarna här: 

Typ 18/76 25/115 43/180
Sinushöjd 18 mm 25 mm 43 mm
Sinusbredd 76 mm 115 mm 180 mm
Effektiv bredd 836 mm
 
805 mm 720 mm
Längd* Från 1.8 m till 6.0 m
Vikt** (1 mm) 8.7 kg/m2 9 kg/m2 9.5 kg/m2

* Begränsat till 4 meter i fjäll- och utsatta områden (500 m till kusten)
** Vikt av systemet /m2 är exklusive upphängningssystem. 

Möjlighet för horisontal och vertikal fasadbeklädnad. 

 
Discrete En Sinusfasad i zink är en investering i en  långsiktig, hållbar och vacker lösning.
Technicité Möjlighet för horisontal och vertikal fasadbeklädnad.
Technicité Snabb och enkel installation.
 

Zink-Sinus-Fasad

Sinus-zink-fasad

Sinus-fasad-zink

 

En zinkfasad i Sinus kan monteras både horisontalt och vertikalt.


Sinuspaneler kan monteras på ett av följande möjligheter: 

- Träsystem bestående av regler min. 40x40 mm

- Metallsystem av galv. stål 1,5 mm tjocklek

- Aluminiumsystem 2 mm tjocklek 


Alla med ett inbördes avstånd på 600 mm för att uppnå tillräcklig support till panelerna. 

Installation av upphängningssystemet ska infästas, till bakväggen, på ett avstånd mellan 800 och 1200 mm, allt avhängigt av bakväggen och beräkning av vindlast. 

Överstiger panelerna 3000 mm i längd skall det tas höjde för expansion/kontraktion, med att utföra hål i utförande så att rörelsen kan upptas.

Det skall vare en obruten fri kontinuerlig ventilationsspalt mellan panelerna och underliggande konstruktion, gäller på hela fasaden.

Det skall utföras ventilationsöppningar i botten och toppen av fasaden.

Eventuell isolering bakom panelerna skall vara fastgjort på ett sätt som förhindrar den i att rör sig och kanske därav blockera för fri ventilation.

Är träsystem impregnerat skall det vare med medel som inte är skadligt för zinken och det skall vare fullständigt uttorkat.

Skyddsfolien skall avlägsnas från panelerna inom 2 månader från monteringen. Folien kan med fördel bli kvar om det pågår andra arbeten i närheten av fasaden. Folien får inte delvis avlägsnas.
 

För information - kontakta vänligen VMZINC.