single lock standing seam

Slusspanel

element

Den eleganta fasaden med den starka profilen

 

Slusspanel är ett elegant fasadsystem som kan monteras både vågrätt och lodrätt. Panelerna monteras med hjälp av instick så att slutresultatet blir en elegant yta med försänkt fog.

Slusspanelens struktur kan anpassas till fogbredden. Ju bredare fogen är desto kraftigare markeras linjerna medan en smalare fog ger ett mer enhetligt uttryck. Det är ett underhållsfritt och väderbeständigt system som därför lämpar sig väl för byggnader som ska ha en hållbar arkitektur och konstruktion.

Panelerna levereras i längder om 6 meter. De monteras smidigt med hjälp av instick i falsen och sätts ihop med klamrar eller skruvar.


Andra bredder kan specialtillverkas.

Spegelmått (standard) 200, 250 och 300 mm
Fogbredd 10 eller 20 mm.
Paneldjup 24 mm
Materialtjocklek 1,0 mm

Panelerna kan monteras både vågrätt och lodrätt.

Fördelar med systemet :

Technicité Profilerade banor ger en snygg fasad utan synliga fästen,
Discrete Levereras i flera ytor och storlekar,
Simplicité de pose Går att montera både vågrätt och lodrätt,
Discrete Monteras utan specialverktyg.
Slusspanel Slusspanel 2 Slusspanel 14
 
Slusspanel 3 Slusspanel 4 Slusspanel 5
 
Slusspanel 6 Slusspanel 7 Slusspanel 8
 
Slusspanel 9 Slusspanel 10 Slusspanel 11
 
Slusspanel 12 Slusspanel 13  

Underlag :
Såväl trä- som metallskelett kan användas som underlag. Båda alternativen kan användas för både vågrätt och lodrätt montering.

TRÄSKELETT METALLSKELETT
underkon lodret kopi underkon vandret kopi
Träet i skelettet som ska bära panelbeklädnaden ska komma från barrträd (t.ex. gran eller furu). Läkterna monteras tvärs över panelernas längdriktning. Slusspanel kan monteras på ett metallskelett av justerbara beslag och skenor. Beslagen som monteras på den bärande konstruktionen används för att justera placeringen av skenorna.

 

  • Ventilation :

Slusspaneler ska alltid monteras på ventilerad konstruktion. Luftspalten bakom panelerna ska vara tillräcklig för att säkerställa nödvändig ventilation.


  • Montering :

Panelerna monteras med hjälp av instick så att slutresultatet blir en elegant yta med försänkt fog.


Fastsättning :
Välj mellan två fastsättningssätt för slusspanelerna:


 

fastgorelse hafte med hojre hand ny
I panelen finns ett ovalt hål och panelen skruvas på. Skruvar med platt huvud ska användas. Montering med klamrar medger expansion. Panelerna fästs på mitten och ändarna monteras med klamrar.

 

  • Vid beställning :

Fogbredden som bildas vid den längsgående spalten mellan två slusspaneler är antingen 10 eller 20 mm bred.

Detta mått ska fastställas innan konstruktionen ritas. Det ska också anges vid beställning av panelerna.

Vid vågrätt montering kan det vara en fördel att få panelerna levererade med kantavslut.

För ytterligare information, kontakta VMZINC.


3