VMZINC Fasadsystem

VMZINC har utvecklat prefabricerade fasadsystem. System som enkelt och lätt ger vackra resultat.

Klicka på nedanstående bilder och läs mer om Adeka, Slusspanel, Klink och Composite.

 

Fasadsystem Aspekter Montage riktning Typ av fasad

Klink

Horisontell
eller vertikal

Raka, bödja
eller komplexa

 

Slusspanel

Horisontell eller vertikal

Raka

 
 

Adeka

Vertikal

Raka eller bödja

 

Sinus

Horisontell eller vertikal

Raka eller bödja