Produktion

Produktion på VMZINC:s fabriker

VMZINC har två valsverk i Frankrike och andra produktionsanläggningar i Belgien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Schweiz och Slovakien.

Produktionsprocess i fyra steg:

Zink är en naturligt förkommande metall som finns i rikliga mängder i form av malm i jordskorpan.


Malmen omvandlas till zinkoxid i en process som kallas "ristning" och till en zinksulfatlösning från den kalcinerade zinken i en process som kallas "utlutning" eller "extrahering". Den framställda lösningen genomgår en elektrolysprocess genom vilken 99,995 procent ren zink erhålls. Zinken levereras till VMZINC:s två valsverk i Frankrike varav det ena ligger i Auby i norra Frankrike och det andra i Viviez i sydvästra Frankrike.

 1. Legering

  I det första processteget smälts den rena metall som fastnat på katoderna under elektrolytprocessen. Därefter tillsätts en kontrollerad mängd koppar och titan i ett antal induktionsugnar för att framställa en flytande legering.

 2. Gjutning

  Den flytande metallen förs sedan vidare till en gjuterimaskin för att fogas ihop till en sammanhängande plåt som är ca. 12 mm tjock och ca. 1 m bred. Den styrda kylningsprocessen inuti maskinen ger en fin och homogen cellstruktur.

 3. Valsning

  I mellan 3 och 5 valsoperationer reduceras plåten till önskad tjocklek. Under hela processen övervakas temperatur, valshastighet och reduktionsgrad noggrant och justeras för att uppnå erforderliga mekaniska egenskaper och önskad måttbeständighet.

 4. Uppskärning i plåtar och coils

  Ett av de sista stegen består i att skära den valsade zinken i plåtar och rullar med angiven vikt, bredd och tjocklek i specialanpassade bearbetningslinjer.