Zinkens möjligheter

 

Användningsmöjligheterna för VMZINC är oändliga. VMZINC kan exempelvis användas till:

  • Tak
  • Fasader
  • Takkupor
  • Beslag
  • Takrännor

Eftersom det går att kombinera mängder av ytskikt, tekniker och färdiga tak- och fasadsystem kan man uppnå precis det uttryck man önskar.

VMZINC harmonierar fint med alla andra former av byggmaterial och lämpar sig därför mycket väl för renoveringsprojekt och tillbyggnader. Utöver zinkens långa hållbarhet och höga återanvändningsgrad talar de miljömässiga fördelarna för sig själva.

VMZINC ger stor frihet i ny, trendsättande arkitektur med ett exklusivt, estetiskt uttryck. Utifrån form och funktion kan man skapa överraskande kontraster och en skulptural design som kompletterar de lugna och reflekterande ytorna där uttrycket hela tiden förändras och återspeglar himlens skiftande ljus- och färgspel.