Teknisk specifikation

VMZINC är en titanzink av hög kvalitet som framställs av elektrolytisk finzink bestående av 99,995 % zink legerad med koppar och titan.

VMZINC uppfyller kraven i samtliga specifikationer i EN988-standarden, men med vår kvalitetsmärkning PREMIUMZINC har vi gått ett steg längre.

Denna kvalitetscertifiering garanterar en ännu högre kvalitetsnivå än EN988. PREMIUM-märkningen ställer högre krav på vissa mätvärden såsom planhet, kemisk sammansättning och vissa mekaniska egenskaper (böjtest genom 4°Erichen-prov) som inte ingår i EN988-standarden.
 

 

 

Materialegenskaper/fysikaliska egenskaper:
Densitet  C7,2 kg dm³  
Värmeutvidgningskoefficient (parallell med valsriktningen)  0,022 mm/m/°C 
Smältpunkt  420°C
Återkristalliseringstemperatur  < 300°C
Värmeledningsförmåga  110 W/(m.K)
Elektrisk ledningsförmåga  17 MS/m
Risk för gnistbildning  Gnistfri 

 

 

 

Certifieringar:

Såväl våra administrativa rutiner som våra produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001 för både produkter och tjänster.

Våra tre viktigaste produktionsenheter är certifierade enligt ISO 14000 med avseende på kvaliteten för vår miljöskyddspolicy.