Patinering

ZINC NATUR (blank zink)

Patina är en beteckning på den yta som bildas på zinkytan när den påverkas av luften och får en gråaktig nyans. Patina är ett lager zinkkarbonat, som bildas när zinkytan reagerar med syret i luften och zinkoxid bildas. När det utsätts för vatten, i form av regn eller luftfuktighet, bildas zinkhydroxid, som i sin tur reagerar med koldioxiden i luften (CO2) och bildar basisk zinkkarbonat, som har den gråaktiga nyansen. Ytan är inte löslig i vatten, den är tät och ger ett bra skydd.

Denna naturliga patineringsprocess startar direkt efter monteringen och exponeringen för luften. Efter några år kommer den blanka zinken att få den eftertraktade grå nyansen. Zink för tak, fasader, takrännor och beklädnader patineras vanligtvis i förhållandevis jämn, men ändå långsam takt, beroende på påverkan från väder och miljö som zinken utsätts för. Denna patineringsprocess innebär att zinkytan under en viss tid kan upplevas som ojämn.

Detta är normalt och med tiden kommer den att jämnas ut och bilda en jämnt patinerad yta. Det tar som regel mellan tre och sex år innan den det slutliga lagret med patina har bildats på den blanka zinkytan och den har fått den eftertraktade grå nyansen. Förloppet påverkas i hög grad av inverkan från luft och miljö och därför kan patineringsprocessen ta längre tid. Innan patineringen har blivit homogen kan det uppstå stora nyansskillnader, fläckar, ränder med mera, vilket är helt naturligt. Patineringsutvecklingen kan även skilja sig mellan olika zinkproduktioner.

QUARTZ-ZINC by VMZINC

QUARTZ-ZINC är en vanlig blank zink som har utsatts för en kemisk process under produktionen. Processen ändrar ytan till den förhållandevis grå nyansen som blank zink vanligtvis får efter lång tids exponering. Vi betecknar QUARTZ-ZINC som förpatinerad. Den förpatinerade grå ytan kommer därför inte att nämnvärt ändra färg under den fortsatta patineringsprocessen som sker efter monteringen på byggnaden. QUARTZ-ZINC, som har utsatts för väder under en längre period kan upplevas som en aning ljusare än direkt efter monteringen.

ANTHRA-ZINC by VMZINC

ANTHRA-ZINC, som vid leverans har en mörk antracitgrå färg har också utsatts för en kemisk process under produktionen. Det är under denna process som zinken får den mörkgrå färgen. Ytan på förpatinerad ANTHRA-ZINC kommer sakta att ändras till en ljusare nyans – nästan som mörkgrå skiffer. Efter många års exponering, när ytan har slitits, kommer färgen i vissa fall att närma sig QUARTZ-ZINC-färgen, som är den naturliga patineringsfärgen för zink, eller färgen på zinkkarbonat.

PIGMENTO by VMZINC och Strat by VMZINC

Eftersom ytorna på PIGMENTO och STRAT är lackerade kommer dessa inte att patineras på samma sätt som traditionella ytor, eftersom lacken skyddar ytan. PIGMENTO och STRAT kommer därför att bevara det ursprungliga utseendet under mycket lång tid, utan att det förändras särskilt mycket.