Juridisk information

SEKRETESSMEDDELANDE

 

The website www.vmzinc.se is edited by VM Building Solutions.

Editor

VM Building Solutions SAS
Les Merciriales
Tour du Ponant
40, rue Jean Jaurès
93176 Bagnolet Cedex
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Design of the website

Agence Brocelia
32, rue de Ponthieu, 75008 PARIS
Tél : 01 42 86 63 00

Hosting

Action Web
15, rue de Fontenay, 92140 Clamart, France
Tel : +33 (0)141 906 100 - http://www.actionweb.fr/

Intellectual property rights

All contents of this site, texts, photos, logos, technical drawings, are protected by intellectual and industrial rights laws. The reproduction of any document published on the site is authorised only when it is to be used exclusively for personal and private information. Any reproduction and any use of copies made for other purposes are strictly forbidden.

Credits

Photos, illustrations : VM Building Solutions
Technical details done by technical department : VM Building Solutions

Use of VM Building Solutions trademarks

Verbal and visuals trademarks (logos, figuratives marks) VM Building Solutions® / VMZINC® / QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® / PIGMENTO® / ADEKA® / PRO-ZINC® / MOZAIK® / AZENGAR® / INTEGRA® are protected. Their use without any written authorization from VM Building Solutions for any purpose (especially for commercial purposes) is forbidden at the risk of criminal and civil proceedings. For any use, please contact us (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Content of the website

The contents of this site are for information only. VM Building Solutions cannot be held accountable for any damages incurred through correct or incorrect use or interpretation of the information in this site.

This information can be corrected or updated at any time at our discretion. We cannot be held accountable for any consequences that might be related to lack of knowledge of these corrections or updates.

This site provides links to partner sites. We are not accountable for the contents of these sites nor do we vouch for their contents. We do not guarantee that these sites respect intellectual or industrial property rights held by third parties.

 

 

Vilka är vi?

 

Detta Sekretessmeddelande reglerar bearbetning av personuppgifter av VM Building Solutions, med socialt säte på 1800 Vilvoorde, Havendoklaan 12B, och med företagsnummer BTW BE0631.891.256. VM Building Solutions är en del av Fedrus Internationell Group med socialt säte på Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, med organisationsnummer BTW BE0630.779.617 och med kontaktadress: *@*.com.

 

VM Building Solutions och Fedrus International Group (företaget) har åtagit sig att skydda sekretessen för dina personuppgifter. I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) (nedan kallad GDPR), är företaget datakontrollant för behandlingen av dina personuppgifter. Vårt sekretessmeddelande förklarar hur vi kommer att bearbeta dina personuppgifter, inklusive när du använder vår webbplats och när du interagerar med oss via e-post, post, telefon eller på något annat sätt, till exempel genom att begära prov eller lägger en beställning. Kontakta oss om du har några frågor angående vårt sekretessmeddelande.

 

 

Vilka uppgifter behandlar vi?

 

De personuppgifter vi samlar in från dig via webbplatsen är begränsade och är till för att kunna svara på dina frågor samt att de också används för att skicka tekniska uppdateringar, produktuppdateringar och branschhändelser. Personlig information kan vara något av följande:

- titel, för- och efternamn.

- din arbetsrelaterade e-postadress (för vissa personer, t.ex. villaägare, hemmabyggare etc., detta kan vara en personliga e-postadress-om du vill skicka in denna)

- ditt yrke

- dina kontakt- och marknadsföringspreferenser

- Förutom de uppgifter som anges ovan så samlar vi inte in någon annan personlig information.

 

När du beställer från oss eller följer en utbildning kan vi behandla följande data:

- personuppgifter eller företagsinformation;

- kontaktuppgifter;

- finansiell information såsom bankkonto, transaktioner och fakturor;

- beställningshistorik;

- yrke eller slutförd utbildning;

- kontakt- och marknadsföringspreferenser

- huvuddistributör;

 

 

Vad använder vi dina uppgifter till?

 

Vi ber om samtycke på vår hemsida för att bearbeta dina data när du fyller i ett formulär för att ladda ner och/eller begära teknisk information, tekniska ritningar, litteratur, prover etc. Vi ber också om samtycke att lägga till dig i vår e-postlista. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppdatera dig om teknisk information, produkter, litteratur och fallstudier när det är tillämpligt.

 

Ibland håller vi även regionala arkitektoniska evenemang eller utbildningshändelser som du kanske vill delta i. Dina e-postadresser används för att bjuda in dig till sådana händelser. Kommersiella utskick, nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang kan skickas till dig vilka kan behandlas på principerna om samtycke eller för befintliga kunder enligt principen om legitimt intresse.

 

Samtycke kan när som helst återkallas. Du kan när som helst säga ifrån att du inte längre vill ta emot vår information genom att utöva dina rättigheter att avsluta prenumerationen i samband med en sändning eller genom att kontakta oss på: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Vi kan också använda informationen för att upprätta statistik om besök på vår webbplats för att förbättra innehållet enligt din profil.

 

Företaget kommer inte använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev, litteratur eller annan marknadsföringsinformation per post (om du inte specifikt begärt detta). Vi kommer inte heller använda dina personuppgifter för att genomföra marknadsföringskampanjer via telefon. Varje telefonkontakt kommer att vara specifikt för ett projekt, teknisk förfrågan, CPD-seminarium eller teknisk- eller produktuppdatering. Vi kommer i första hand kontakta dig via e-post. Om du föredrar att inte ha någon framtida kontakt från företaget kan du avregistrera dig här eller på vår hemsida, https://www.vmzinc.be/nl/juridische-info.html

 

 

Överföring av personuppgifter

 

Den personliga informationen som vi bearbetar kan överföras inom företaget, men enbart för att använda gruppdatabashanteringsverktyg. Till exempel levereras produktuppdateringar eller inbjudningar till arkitektoniska evenemang via en plattform som är baserad i Frankrike. Detta är den enda anledningen till att sådana uppgifter skulle överföras och de kommer alltid förbli inom företaget.

 

Dina uppgifter kommer inte att överföras, säljas, hyras ut eller vidarebefordras till tredje part, förutom till några noggrant utvalda processorer inom företaget som kan hjälpa oss i utövandet av våra uppgifter såsom till vår webbshop, vår online IKT-plattform, betalningshantering, redovisning, avslöjande av programvara och back-up service.

 

I sällsynta fall kan det hända att företaget måste lämna ut dina personuppgifter till följd av ett domstolsbeslut eller för att följa andra obligatoriska lagar och/eller förordningar. Företaget ska göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om detta i förväg, om inte detta är föremål för lagstadgade begränsningar.

 

 

Lagringstid

 

Uppgifter relaterade till formulär som utförs på vår webbplats kommer att behållas i högst 24 månader om inte kommersiellt förhållande börjar mellan dig och företaget eller du bestämmer dig för att utöva dina rättigheter att avsluta prenumerationen.

 

Personuppgifterna lagras av företaget och bearbetas under den period som krävs för behandling, rättsliga skyldigheter och för avtalsförhållandet mellan företaget och den registrerade.

 

 

Säkerhetsåtgärder

 

Företaget har utvecklat säkerhetsåtgärder som har anpassats på teknisk och organisatorisk nivå för att förhindra förstörelse, förlust, förfalskning, ändring, förbjuden tillgång eller felaktigt utlämnande till tredje part av personuppgifter samt annan förbjuden behandling av dessa uppgifter.

 

Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt förlust till följd av felaktig eller olaglig användning av dina personuppgifter från en tredje part.

 

Du måste alltid följa säkerhetsinstruktionerna, inklusive förhindra all förbjuden tillgång till dina inloggningsuppgifter och lösenord. Du är ensam ansvarig för användningen av webbplatsen på din dator, IP-adress och dina identifieringsuppgifter samt för sekretessen för sådana.

 

 

De registrerades rättigheter

 

Enligt gällande GDPR så är det din rätt att klaga till Sekretessmyndigheterna om du känner att företaget gör överträdelser på GDPR vid bearbetning av dina personuppgifter.

 

  1. Rätten till tillgång

§  Enskilda personer har rätt att få tillgång till sina personuppgifter (vanligen kallad subjektåtkomst).

§  Individer kan göra en muntlig eller skriftlig begäran om tillgång till subjektet.

§  Företagen har en månad på sig att svara på en begäran

§  Företagen kan inte under de flesta omständigheter ta ut en avgift för att hantera en begäran.

 

2. Rätten till korrigering

§  GDPR innehåller en rätt för enskilda individer att få felaktiga personuppgifter rättade eller avslutade om de är ofullständiga.

§  En individ kan göra en muntlig eller skriftlig begäran om rättelse.

§  Företaget har en kalendermånad på sig att svara på en förfrågan

 

3. Rätten till radering

§  I GDPR finns det en rättighet för enskilda personer att få sina personuppgifter raderade

§  Rätten till radering är också känd som "rätten att bli bortglömd"

§  Individer kan göra en muntlig eller skriftlig begäran om radering

§  Företaget har en månad på sig att svara på en förfrågan

§  Rätten är inte absolut och gäller endast under vissa omständigheter.

§  Denna rätt är inte det enda sättet för GDPR att ålägga dig att överväga om du vill ta bort personuppgifter

 

4. Rätten att begränsa bearbetning

§  Enskilda individer har rätt att begära begränsning eller undertryckande av sina personuppgifter.

§  Detta är inte en absolut rättighet och gäller endast under vissa omständigheter.

§  När bearbetningen är begränsad får du lagra personuppgifterna, men inte använda dem

§  En individ kan göra en muntlig eller skriftlig begäran om begränsning.

§  Du har en kalendermånad på sig att svara på en begäran

§  Denna rätt har nära kopplingar till rätten till rättelse (artikel 16) och rätten att invända (artikel 21).

 

5. Rätten till invändning

§  GDPR ger enskilda individer rätten att under vissa omständigheter invända mot bearbetning av deras personuppgifter.

§  Individer har en absolut rätt att stoppa att deras uppgifter används för direkt marknadsföring.

§  I andra fall där rätten till invändning gäller kan företaget fortsätta bearbetning om de kan uppvisa en tvingande anledning att göra detta.

§  Företaget måste berätta för individer om deras rätt till invändning.

§  En individ kan muntligt eller skriftligt göra en invändning

§  Företaget har en kalendermånad på sig att svara på en invändning

 

6. Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande och profilering

GDPR har bestämmelser gällande

§  GDPR har bestämmelser gällande

§  automatiserat individuellt beslutsfattande (beslutsfattande enbart på automatiserade sätt utan mänsklig inblandning), och

§  profilering (automatiserad behandling av personuppgifter för att utvärdera vissa saker om en individ). Profilering kan vara en del av en automatiserad beslutsprocess

§  GDPR gäller för alla automatiserade individuella beslutsfattande och profilering

§  Artikel 22 i GDPR har ytterligare regler för att skydda individer om företaget endast utför automatiserat beslutsfattande som har rättsliga eller liknande betydande effekter på dem

§  Företaget kan endast utföra denna typ av beslutsfattande där beslutet är

§  nödvändiga för att ingå eller fullgöra ett kontrakt; eller

§  bemyndigad av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning som är tillämplig på den registeransvarige, eller

§  baserat på individens uttryckliga samtycke.

 

Du kan begära att få tillgång till dina personuppgifter som innehas av företaget, antingen via;

§  Telefon:       +33 (0)1 49 72 41 41

§  E-post:         Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

§  Post:           **VM Building Solutions SAS Les Merciriales Tour du Ponant 40, rue Jean Jaurès 93176 Bagnolet Cedex

 Företaget måste ge denna information inom 1 månad. 

 

  •  

 

Denna sekretesspolicy kan ändras. Du rekommenderas att regelbundet läsa denna sekretesspolicy för eventuella ändringar.

 

Senast uppdaterad version: 10/01 2019

 

 

 

 

Cookies policy

 

Denna Cookie policy informerar dig om cookies som används på denna VM Building Solutions-webbplats, med socialt säte vid 1800 Vilvoorde, Havendoklaan 12B, och med organisationsnummer BTW BE0631.891.256. VM Building Solutions är en del av Fedrus Internationell Group (hädanefter kallat Företaget), med socialt säte på Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, med organisationsnummer BTW BE0630.779.617 och med kontaktadress: *@*.com.

 

Vi använder olika cookies på webbplatsen för att förbättra interaktiviteten av webbplatsen och våra tjänster.

 

Vad är en cookie

 

Cookies är små bitar av data eller textfiler som placeras på din lokala dator av webbplatser. Sådana cookies kan ha olika syften: Till exempel finns det tekniska cookies (språkinställningar till exempel), sessionscookies (tillfälliga cookies) och spårningscookies (cookies som följer och registrerar ditt beteende på webbplatsen för att kunna erbjuda en bättre användarupplevelse).

 

En cookie innehåller en unik kod som gör det möjligt att känna igen din webbläsare under ett besök på webbplatsen eller för att förbättra din användarupplevelse vid upprepade besök på plattformen.

 

Cookies kan placeras av servern på webbplatsen du besöker eller av en partner som denna webbplats samarbetar med. Servern på webbplatsen kan bara läsa de cookies som den har placerat själv. Den har inte tillgång till annan information som finns på din dator eller mobil enhet.

 

Innehållet i en cookie består vanligtvis av namnet på den tjänst som placerade cookien, ett utgångsdatum och en unik numerisk kod.

Cookies underlättar i allmänhet och påskyndar interaktionen mellan användare och webbplatsen och hjälper användare att navigera mellan de olika delarna av webbplatsen. Cookies kan också användas för att anpassa innehållet på webbplatsen till användaren.

 

Mer information om vilka typer av cookies finns på www.allaboutcookies.org.

 

 

Företaget använder följande cookies:


1 .    Nödvändiga cookies


Dessa cookies är viktiga för att kunna besöka våra webbplatser och använda vissa delar av dem.  Dessa cookies gör att du till exempel kan navigera mellan olika delar av webbplatsen eller fylla i formulär och delta i diskussioner på vår plattform. Om du nekar dessa cookies kommer kanske vissa delar av webbplatsen inte fungerar som den ska, eller kanske inte fungerar optimalt.


2.    Funktionella cookies


Funktionella cookies är cookies som förenklar och underlättar hur vår webbplats fungerar för våra användare och säkerställer att du får en mer personlig webbupplevelse.  Webbplatsen använder till exempel en registrering eller ett nyhetsbrev. Dessa cookies kan också användas för att känna igen dig om du besöker webbplatsen igen och lagrar dina registreringsuppgifter eller för att komma ihåg de inställningar du har angett på webbplatsen.


3.    Cookies från tredje part

 

Analytiska cookies

Dessa cookies förbättrar vår webbplats genom att ge oss information om hur våra besökare interagerar, visar antalet besökare, visade sidor, besökets varaktighet, internetleverantör, IP-adress, dag och timme för besöket. Dessa cookies samlar inte in någon identifierande information. Alla dessa uppgifter är aggregerade resultat och är därefter anonyma.

 

Cookie

Användning

Lagringstid

_ga

 

Google analytics

 

26 mois

_gat

 

 

26 mois

_gid

 

 

26 mois

d4dad6935f632ac35975e3001dc7bbe8

Cookie de session Joomla

Session

hasConsent

 

Confirme le consentement du dépôt de cookies

 

12 mois

 

Cookies för att förbättra webbplatsens interaktivitet

Webbplatsen är beroende av ett visst antal tjänster som föreslås av tredje webbplatser, som delningsknappar (Facebook, Linkedin, Google plus, Pinterest). Dessa funktioner använder cookies från tredje part som deponeras direkt av dessa tjänster.

 

Cookie

Användning

Lagringstid

url_back

 

Rediriger l'utilisateur vers la bonne sidan after connexion

Session

 

 

 

 

 

Hantering av cookies

 

Under ditt första besök på vår webbplats ombeds du att acceptera våra olika typer av cookies. Du kan tillåta eller neka cookies i varje kategori. Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för vår webbplats via hyperlänken längst ner på vår webbplats och ta tillbaka ditt tillstånd.

 

Du kan vägra installationen av dessa cookies under det första besöket på webbplatsen genom att markera "neka cookies" på den erbjudna popup-skärmen.

 

Du kan vägra installation av cookies via dina webbläsarinställningar. Att stänga av cookies kan innebära att du inte längre kan använda vissa funktioner på webbplatsen. På följande webbplats hittar du information om hur du nekar cookies för de flesta använda webbläsare: http://www.aboutcookies.org/.


Du kan också när som helst radera redan installerade cookies från din dator eller mobila enhet.

 

Om du vill använda webbplatsen utan några begränsningar, se till att cookies är påslagen i din webbläsare. För att slå på cookies gör du följande:

 

Webbläsare – Microsoft Internet Explorer

•   I Internet Explorer, klickar på" Internetalternativ " i menyn "Extra".

•   Under fliken "Sekretess" flyttar du inställningsfältet till " låg "eller" acceptera alla cookies "(inställningen ovan "medium" stänger av cookies).

•   Klicka på "OK".

 

Webbläsare – Mozilla Firefox

•   Klicka på "Firefox" i det övre vänstra hörnet av din webbläsare och klicka sedan på "Alternativ".

•   Under fliken "Sekretess" ska du se till att "Låt webbplatser veta att jag inte vill följas" inte är markerad.

•   Klicka på "OK".

 

Webbläsare – Google Chrome

•   Klicka på "Extra" högst upp på din webbläsarskärm och välj "Alternativ".

•   Klicka på fliken "Under huven", Hitta "Sekretess" - delen och välj knappen "Innehållsinställningar".

•   Välj "Tillåt lokala data att ställas in".

 

Webbläsare – Safari

•   Klicka på piktogrammet "Cog" högst upp på din webbläsarskärm och välj alternativet "Preferens".

•   Klicka på "Säkerhet", markera alternativet som anger: "Blockera cookies från tredje part och annonscookies".

Klicka På "Spara".   

 

Senast uppdaterad version: 10/01 2019

 

subscription to newsletters

The sending service of our information is a personal data treatment managed by VM Building Solutions.

Subject of data treatment

The treatment is done for the management of the sending of newsletters and information emailings from VM Building Solutions.

It allows VM Building Solutions :

  • The management of the subscription ; 
  • Statistics links to the action.

Treated data

  • Email address
  • Date of of registration,
  • Statistics link to the action.

 

Source of the data

The data come from the registration with an email address from a visitor who wishes receiving the newsletter, given in the subscribing field on the homepage of the vmzinc.se.

 

Mandatory nature of the data collection

The data collection of the email address is mandatory for the sending of the newsletter or emailings

Committed people

The treatment of data are only for people who want to register on vmzinc.se to receive the newsletter or the emailings of VM Building Solutions.

 

Recipient of the data

The communication department (webmaster) of VM Building Solutions is recipient of those data. The routeur of newsletter and emailings, the company mailjet, is only complying with the GDPR.

 

Transfert of data outside UE

No transfer of your data out of the European Union is done.

 

Retention period

VM Building Solutions keeps the email address until the person unsubscribes, either with the unsubscribing link integrated to the newsletters/emailings, or by contacting Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..